Vi skaper vekst!

Slik legger du torvtak

 

 1. Beregn minimum 18 cm tykkelse med Green Viking taktorv på taket for å unngå uttørking og frostskader.

 2. Legg avlastning på takvinkel over 25 grader. Bruk Cintoflex sikringsnett midt i torvlaget eller bruk lekter som legges flytende. Lektene må ikke spikres i undertaket!

 3. Fordel torven jevnt på taket. Begynn på mønet og legg ned på begge sider.

 4. Så taket med Weibull frø til torvtak og gjødsle med plengjødsel.

 5. Mold frø og gjødsel forsiktig ned med en jernrive. Komprimer gjerne med en flat spade eller lignende.

 6. På hyttetak som ligger vindutsatt til, kan man med fordel legge et fuglenett over mønekammene for å forhindre avblåsning. Nettet festes i vindskier eller i israft.

 7. Vanning er veldig viktig første året etter såing. Nyspirt gress trenger jevnlig med vann for å etablere seg. Fortsett å vanne selv om taket ser grønt og frodig ut slik at røttene får etablert seg i hele jordsjiktet. Vanning hindrer også avblåsing fra taket.

 Slik vedlikeholder du torvtak

 

 1. Torvtaket må vannes i tørkeperioder.

 2. Gjødsle hver vår for god næringstilgang.

 3. Kalke hvert 2-3 år for å forhindre sur jord.

 4. Klippe gresset med gresstrimmer eller ljå på ettersommer/tidlig høst. Fjern dødt gress.

 5. Fjerne ugress og små trær.

 6. Evt etterfylle med jord og så nytt plenfrø på bare flekker.

Hovedkontor: Nordic Garden AS, Borgeskogen 4, N-3160 Stokke, E-mail: ordre@nordicgarden.no

Kontaktinfo torvtak: Svein Ødelund, svo@nordicgarden.no Gerd Horntvedt, gho@nordicgarden.no

Telefon taktorv: 46 42 80 23

Hovedkontor: Nordic Garden AS, Borgeskogen 4, N-3160 Stokke, E-mail: ordre@nordicgarden.no

Kontaktinfo torvtak: Svein Ødelund, svo@nordicgarden.no Gerd Horntvedt, gho@nordicgarden.no

Telefon taktorv: 46 42 80 23

Hovedkontor:

Nordic Garden AS, Borgeskogen 4,

N-3160 Stokke,

E-mail: ordre@nordicgarden.no

 

Kontaktinfo torvtak:

Svein Ødelund, svo@nordicgarden.no

Gerd Horntvedt, gho@nordicgarden.no

 

Telefon taktorv: 46 42 80 23

Hovedkontor:

Nordic Garden AS, Borgeskogen 4,

N-3160 Stokke,

E-mail: ordre@nordicgarden.no

 

Kontaktinfo torvtak:

Svein Ødelund, svo@nordicgarden.no

Gerd Horntvedt, gho@nordicgarden.no

 

Telefon taktorv: 46 42 80 23

Hovedkontor:

Nordic Garden AS, Borgeskogen 4,

N-3160 Stokke,

E-mail: ordre@nordicgarden.no

 

Kontaktinfo torvtak:

Svein Ødelund, svo@nordicgarden.no

Gerd Horntvedt, gho@nordicgarden.no

 

Telefon taktorv: 46 42 80 23