Vi skaper vekst!

Green viking

Jord til torvtak

 

Kompostert og ferdig omdannet jordblanding. Gir stabil masse som holder på næringsstoffer og fuktighet.

 

Leveres i storsekk 1200 liter  og i 50 liter sekk for vedlikehold. Taktorv i storsekk er en meget rask ogøkonomisk måte å legge torvtak på ved hjelp av kranbil.

GREEN VIKING PLENGJØDSEL

 

Mineralgjødsel med mikronæring. Gir en tettere og grønnere plen med forbedret evne til å ta opp næring og økt motstandskraft mot sykdommer.

 

Gressfrø til torvtak

 

Spesialblanding med hardføre og tørketolerante frøsorter. Gir et flott og varig torvtak som tåler barske forhold. Kan brukes både på fjellet og i lavlandet.

 

Fuglenett

 

På vindutsatte plasser anbefales det å bruke nett som dekker over jorden når den er nylagt. Spesielt kan mønet være utsatt.

Cintoflex D sikringsnett

200 x 100 cm

300 x 100 cm

 

Sikringsnett som legges midt i jordsjiktet for å forhindre sig ved takvinkel over 25o

 

Maskestørrelse

3,5 x 2,2 cm.

Hovedkontor: Nordic Garden AS, Borgeskogen 4, N-3160 Stokke, E-mail: ordre@nordicgarden.no

Kontaktinfo torvtak: Svein Ødelund, svo@nordicgarden.no Gerd Horntvedt, gho@nordicgarden.no

Telefon taktorv: 46 42 80 23

Hovedkontor: Nordic Garden AS, Borgeskogen 4, N-3160 Stokke, E-mail: ordre@nordicgarden.no

Kontaktinfo torvtak: Svein Ødelund, svo@nordicgarden.no Gerd Horntvedt, gho@nordicgarden.no

Telefon taktorv: 46 42 80 23

Hovedkontor:

Nordic Garden AS, Borgeskogen 4,

N-3160 Stokke,

E-mail: ordre@nordicgarden.no

 

Kontaktinfo torvtak:

Svein Ødelund, svo@nordicgarden.no

Gerd Horntvedt, gho@nordicgarden.no

 

Telefon taktorv: 46 42 80 23

Hovedkontor:

Nordic Garden AS, Borgeskogen 4,

N-3160 Stokke,

E-mail: ordre@nordicgarden.no

 

Kontaktinfo torvtak:

Svein Ødelund, svo@nordicgarden.no

Gerd Horntvedt, gho@nordicgarden.no

 

Telefon taktorv: 46 42 80 23

Hovedkontor:

Nordic Garden AS, Borgeskogen 4,

N-3160 Stokke,

E-mail: ordre@nordicgarden.no

 

Kontaktinfo torvtak:

Svein Ødelund, svo@nordicgarden.no

Gerd Horntvedt, gho@nordicgarden.no

 

Telefon taktorv: 46 42 80 23